Årsmöte

Årsmötet hålls i september varje år. 
 
Alla som är intresserade av TTH och vår verksamhet är välkomna till årsmötet (det kommer bjudas på fika).
Under mötet kommer en ny styrelse väljas och medlemsavgiften till läsåret 17/18 fastställas. Det är även ett tillfälle då våra medlemmar kan tycka till om vad föreningen ska göra nästa läsår. 
 

TTH söker ny styrelse för läsåret 17/18!

Ordförande

Sammankallande för möten och ansvarig för att inget faller mellan stolarna inom styrelsen. Hålla koll på långsiktig planering och stötta andra i styrelsen vid behov. Mejlkontakt med THS, SAR (Sveriges Akademiska Ryttarförbund) och SAIF (Sveriges Akademiska Idrottsförbund) samt svara på diverse frågor som kommer via mejl. Uppdatera medlemsregistret och skicka ut medlemsmejl vid behov.

 

Vice Ordförande

Stöttar Ordförande med diverse uppgifter. Förslagsvis sekreterare och för protokoll vid möten.

 

Kassör

Ansvarig för att hålla koll på ekonomin med allt vad det innebär. Se till så att in- och utbetalningar till ridlektioner och andra event görs i tid samt ansvarar för att lägga upp budget och följa upp budget under årets gång. En stor del av ekonomiarbetet handlar om att ha koll på friskvårdsbidraget, hur mycket som kan användas till subventionering etc.  

 

Ridskolekontakt

Håller kontakt med ridskolan via vår ridlärare Irene von Rosen. Avstämning via sms inför varje ridlektion hur många deltagare som ska vara med och eventuellt hur hästarna ska delas ut. Ansvarig för att (i samarbete med Sociala medier ansvarig) lägga upp anmälan och påminnelse till ridlektioner via Facebook, Instagram och mejl. Även att skicka bekräftelsemejl till de som anmält sig till ridlektioner samt stämma av med kassören vilka som betalat eller ej. Det är fördelaktigt om Ridskolekontakten är med på ridlektionerna men inget krav.

 

Sociala medier ansvarig

Har som uppgift att uppdatera Facebook, Instagram och när det behövs även hemsidan. I huvudsak gäller det att se till att  aktuell information når medlemmarna men det är ett plus om det kan göras på ett intressant sätt, genom att t.ex. publicera en tillhörande bild. Ansvarar tillsammans med Ridskolekontakten för att information om ridlektioner kommer ut, samt ser till att anmälan läggs ut på hemsidan. Jobbar tillsammans med övriga styrelsemedlemmar för att skapa publicitet och locka nya medlemmar, t.ex. genom att lägga ut bilder från TTH:s aktiviteter.

 

Lagledare

Ansvariga för uttagning och anmälan till Student-SM samt sammankallande för eventuella lagaktiviteter. Uttagning anordnas med fördel via Enskede Ridskola men om detta ej går får andra alternativ undersökas.

 

Projektledare Student-SM

TTH har fått förfrågan att anordna Student-SM 2018, då den förening som egentligen skulle arrangera det har fått problem och avsagt sig uppdraget. Därför står hoppet nu till TTH om det ska bli något Student-SM nästa år. För att genomföra ett sådant projekt krävs framförallt en anläggning att hålla tävlingarna på, lån av hästar och boende för deltagarna. En kommitté kommer att tillsättas där tillräckligt många personer ska ingå för att arbetsbördan ej ska bli betungande, förslagsvis 7-10 personer. Andra ansvarsområden är exempelvis kassör, gasque, matlagning, sponsorer, tävlingsledare, funktionärer etc. Det kan vara samma personer som ingår i kommittén som sitter i övriga styrelsen, men det går även bra att bara ha ett av uppdragen. Kommittén kommer att tillsättas efter att en projektledare valts. Om projektledaren i samråd med övriga styrelsen anser att arbetsgruppen är för liten kommer detta meddelas till SAR och vi kommer då tacka nej till erbjudandet om att arrangera Student-SM 2018.

 

 

Aktuellt:

Ridlektion 8/5

Äntligen har vi fått en ridlektion på Enskede Ridskola, anmälan hittar du här: Anmälan till ridlektioner

Student-SM 4:e-6:e maj
Följ oss på instagram under SM helgen och se hur det går för våra tävlande! 
 
SQUVALP 11:e-12:e maj
TTH har såklart ett lag med på Squvalp! 
 
Medlemskap 17/18
 
 
 
 

Contact

TTH - Teknologer Till Häst / Equestrian Student Association
The Royal Institute of Technology
Drottning Kristinas väg 15
100 44 Stockholm

Facebook: TTH - Teknologer till häst 
Instagram: @tthast

instagram @tthast

© 2015 All rights reserved.

Create a website for freeWebnode